Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Klæbu Legesenter

Velkommen!

Vi tilbyr konsultasjoner pr oppmøte, telefon, video eller E-konsultasjon. Timebestilling eller reseptbestilling gjøres via helsenorge eller telefon. Følg link til timebestilling her på hjemmesiden og logg inn på helsenorge.no

Vi anbefaler alle å aktivere sin bruker på helsenorge.no. Velg "full tilgang" på spørsmål om hvilke tjenester du vil bruke, for å benytte funksjonene timebestilling, e-konsultasjon osv. 

OBS: Det er ikke lenger mulig å sende sms til legekontoret, slik man gjorde tidligere. Alle henvendelser går gjennom helsenorge.

 Aktuelt

Viktig info til Susanna Bruheims pasienter

7. februar 2023

Susanna Bruheim er for tiden i svangerskapspermisjon, og hun har også sagt opp sin stilling som fastlege slik at hun dessverre ikke kommer tilbake. Fra og med 10.2.23 avslutter Jarle sitt vikariat. 

Verken vi eller kommunen har så langt lyktes med å finne en erstatter for Jarle, og pasientene blir dermed stående uten fastlege på ubestemt tid frem til vi finner enten en vikar, eller en lege som ønsker å overta fastlegehjemmelen. 

Kommunen har som en midlertidig løsning inngått avtale med resterende leger på senteret om å tilby nødvendig helsehjelp til Susannas pasienter i tiden fremover. Dette vil være et noe begrenset tilbud, og du som pasient kan bli henvist til å kontakte legevakt for akutte problemstillinger dersom det ikke er kapasitet hos de øvrige leger aktuelle dag. Du skal likevel ta kontakt med oss først innenfor åpningstiden som normalt. 

Hvilken lege skal du forholde deg til i denne perioden? 

Kirsti Withbro: Pasienter født i januar - mars

Hilde Bruheim: Pasienter født i april - juni

Rahele Zarabi: Pasienter født juli - september

Eli Pettersen: Pasienter født oktober - desember

Turnuslege/Lis1: Mottar pasienter fra alle pasientlister som tilhører senteret uavhengig av fødselsmåned.

Influensavaksinering - Drop-in!

16. desember 2022

Influensapandemien er i gang, og det haster å ta vaksine. Vi har fortsatt mange vaksiner på legekontoret, og har "drop-in" vaksinering. Kom innom i laboratoriets åpningstid og få den satt. Husk å sett av tid til 20 min observasjonstid etter vaksinen.

Ps; på morgenen mellom kl 8.30 - 10 kan det være litt kø på laboratoriet, i dette tidsrommet må du påregne noe venting. 

Laboratoriet er åpent
Mandag - onsdag: 08.30 - 11.30 og 12.30 - 14.30
Torsdag : 08.30 - 11.30 og 13.15 - 14.30
Fredag : 08.30 - 11.30

(for vaksinering åpent frem til kl 15 alle dager)

Årets influensavaksiner er kommet!

10. november 2022

Alle presoner i risikogrupper anbefales å ta influensavaksine. Helsemyndighetene frykter at årets influensapandemi kan bli noe kraftigere enn foregående år, da det pga smittevernrestriksjoner de to siste årene har vært svært lite influensa sammenlignet med normalt.

Ta kontakt for å avtale time til vaksinering! Vi kan også sette vaksinen i forbindelse med legetimer eller som "drop in" (men ved "drop in" kan du risikere noe mer venting)

Vaksinen settes i overarmen. Ha gjerne på lette klær slik at det er enkelt å komme til.

Av sikkerhetsmessige hensyn må man oppholde seg på legekontoret i 20 min etter vaksinen er satt. Det er derfor en fordel om vaksinen settes før evt legetime, slik at man slipper å sitte ekstra og vente etterpå. 

Risikogrupper:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Hvem skal ikke ha influensavaksinen: Personer med allergi mot egg, neomycin, formaldehyd eller oktoksinol-9. Ved febersykdom, luftveissymptomer eller akutt sykdom skal vaksinering utsettes.

Pris: 300kr 

I år har helsemyndighetene bestemt at alle må betale selv for vaksinen, også de som har frikort.

Vikar for Susanna Bruheim fra 12.9.22

26. august 2022

Vi er glade for å kunne meddele at Jarle Bruseth, som var vikar for S.Bruheim i vår, kommer tilbake som vikar fra 12.9.22. 

Ta kontakt pr telefon eller melding på helsenorge for å bestille time. 

Timebestilling i sommer

10. juni 2022

På grunn av ferieavvikling og manglende lege på senteret vil vi i sommer måtte prioritere problemstillinger ut i fra hastegrad og kapasitet. Vi har derfor tatt bort timer for nettbestilling, men ber om at du tar kontakt på melding via helsenorge eller pr telefon for å bestille time. 

Vikarsituasjon Susanna Bruheim

10. juni 2022

Susanna Bruheim har permisjon og vil tidligst være tilbake høsten 2023. Jarle Bruseth som har vært vikar de siste måneder, slutter 15.6.22. Fra 15.6 til 31.8 vil det derfor være de øvrige fastlegene på senteret som har ansvar for dr Bruheims pasienter. Ansvaret fordeles på alle leger som er tilstede til enhver tid, det vil pga ferieavvikling kunne variere hvilken lege du kommer til. I sommer er kapasiteten uansett begrenset, og problemstillinger som haster vil prioriteres foran det som kan vente. Ved ekstra stor pågang kan det være du får beskjed om å kontakte legevakt, men ta kontakt med oss først med mindre det står om liv, da kontakter du 113 som vanlig.

Ta kontakt via helsenorge eller pr telefon for å bestille time, resepter el.l. 

Influensavaksinering 2021

11. oktober 2021

Årets influensavaksiner er kommet (25.10.21)! Også i år har helsemyndighetene bestemt at personer i risikogruppene får vaksinen til kr 50, for de som har frikort er den gratis (gjelder kun på legekontoret, ikke på apotek). Personer som ikke er i risikogruppe kan få resept på vaksine og få satt den på legekontoret. Se definisjon av risikogruppe nedenfor.

Ta kontakt for å avtale time til vaksinering! 

Vaksinen settes i overarmen. Ha gjerne på lette klær slik at det er enkelt å komme til.

Av sikkerhetsmessige hensyn må man oppholde seg på legekontoret i 20 min etter vaksinen er satt. Det er derfor en fordel om vaksinen settes før evt legetime, slik at man slipper å sitte ekstra og vente etterpå. 

Risikogrupper:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Hvem skal ikke ha influensavaksinen: Personer med allergi mot egg, neomycin, formaldehyd eller oktoksinol-9. Ved febersykdom, luftveissymptomer eller akutt sykdom skal vaksinering utsettes.

Pris: Personer i risikogruppe betaler kr 50,- for vaksinering. Dersom du har frikort er vaksineringen gratis. 

Sommerferie 2021

23. juni 2021

Fra og med uke 25 til uke 32 har vi noe redusert drift pga ferieavvikling. Vi har åpent hele sommeren, men man kan i større grad oppleve å komme til annen lege enn sin fastlege.

Laboratoriet åpner kl 9 i uke 27-32

Vi oppfordrer til å vente med henvendelser som ikke haster til etter sommeren (typisk helsekontroller, fornye faste resepter som man enda har nok av osv).  

Veiledning til bruk av helsenorge

22. februar 2021

Vi mottar av og til meldig om at enkelte har problem med å bruke helsenorge for å komme i kontakt med oss. Dette skyldes ofte at du ikke har valgt "full tilgang" i profilen din. 

Logg inn i helsenorge, og trykk på navnet ditt øverst til høyre. Du får da opp personverninnstillinger. Under "velg hvilke tjenester du vil bruke" skal du ha samtykket til "full". Hvis det står "basis" eller "basis+" må du endre samtykke til "full". Da vil du få opp alle funksjonene for kontakt med legekontoret på forsiden neste gang du logger inn. 

Under er en video fra helsenorge her med veiledning til bruk av tjenestene.

Veiledning til bruk av helsenorge.no

Vi oppfordrer alle til å logge inn på helsenorge.no og ta det i bruk. 

Kontakt oss via helsenorge.no

3. desember 2020

Vi tilbyr nå følgende tjenester via helsenorge.no (se lenke)

1) Bestill time

Du vil enkelt kunne få en time som passer, og bestillingen skal kunne gjøres når det passer deg. I tillegg skal du kunne se dine bestilte timer og avbestille disse.

OBS: Ved bestilling av videokonsultasjon vil legen som hovedregel ringe deg på telefon i første omgang. Man avklarer da om det er ønskelig med telefonkonsultasjon eller videokonsultasjon.

2) Forny resept

Du kan sende en melding til fastlegen din og be om å få fornyet resept på dine faste legemidler, medisinsk utstyr og annet som forskrives på resept. Reseptfornyelse gjøres fortløpende, men kan ta opp til 5 dager i perioder. Ikke vent til du tar siste tabletten med å bestille ny resept. Husk også at det ofte er på tide med en legekontroll når man begynner å gå tom for medisin som fornyes 1 gang pr år. 

3) Start e-konsultasjon

E-konsultasjon er en legetime som gjennomføres via nettet ved hjelp av lyd, video eller tekst-samtale. Du betaler vanlig egenandel og fakturagebyr for denne tjenesten. Du kan bare bruke denne tjenesten når det ikke krever fysisk oppmøte. Tjenesten skal ikke brukes til øyeblikkelig hjelp og akuttsituasjoner.

4) Kontakt legekontoret

Denne tjenesten kan brukes til administrative spørsmål, som ferieavvikling og adkomst. Spørsmålene via denne tjenesten vil normalt besvares av resepsjonen på legekontoret. Du kan ikke få helsehjelp via denne tjenesten.

Les flere nyheter