Senteret sitt bannerbilde

Klæbu Legesenter

Velkommen! Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Det er derfor tilrettelagt for bestilling av timer direkte fra hjemmesiden. Velg "legetime", finn din fastlege og velg ønsket tidspunkt fra kalender. Vi har nå økt tilgjengeligheten slik at de fleste vanlige timer vil være tilgjengelig her. Det er viktig at du velger din fastlege (eller vikar for denne).

For hastetimer samme dag må man bruke telefon.

Vi oppfordrer til bestilling av resepter via hjemmeside, SMS eller app.

For henvendelser på telefon som ikke haster, anbefaler vi at du ringer litt utpå dagen, slik at det i morgentimene blir lettere å komme igjennom på telefon for bestilling av hastetimer.

Vi legger også ut relevant informasjon om legesenteret her på nettsidene. Ta gjerne en kikk om du lurer på noe, kanskje finner du svar her.Aktuelt

Fysiorekvisisjon

28. november 2017

Fra og med 01.01.2018 trenger ikke pasienter fysiorekvisisjon for å dra til fysioterapaut. 

Vaksinering 2017

28. september 2017

Vi tilbyr influensavaksinering, vaksinering mot lungebetennelse (pneumokokker) og vaksine mot stivkrampe, difteri og polio (DTP) i forbindelse med skader mv. Dersom du er i en eller flere av risikogruppene (se nedenfor), anbefaler vi at du bestiller time på laboratorium for influensavaksinering eller ta det opp med legen når du er på time.

Det er anbefalt influensavaksinasjon til følgende grupper:

PERSONER SOM ER 65 ÅR ELLER ELDRE.

Gravide i ANDRE OG TREDJE trimester.

Barn og voksne med:

Kronisk lungesykdom også astma.

Kronisk hjerte-/karsykdom.

Kronisk nyresvikt.

Kronisk leversvikt

Kronisk nevrologisk sykdom eller skade,spes. personer med nedsatt lungekapasitet.

Nedsatt motstandskraft mot infeksjoner.

Diabetes mellitus, type 1 og 2.

Svært alvorlig fedme.

Andre alvorlige og/eller kroniske sykdommer der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege.

For reisevaksiner ber vi om at dere kontakter vaksinasjonskontoret i Trondheim. Vaksinering i henhold til barnevaksinasjonsprogramet gjøres på helsestasjonen.

Årskontroll/helsekontroll

23. mai 2017

Sommeren står for døren, og i skolens sommerferie har vi redusert bemanning på legesenteret. Vi anbefaler derfor at årlige kontroller eller andre rutineundersøkelser som ikke haster, gjøres før eller etter sommerferieavviklingen.

God sommer!

Pasientpost

23. mai 2017

Vi har nå tatt i bruk tjenesten pasientpost. Dette er en tjeneste hvor vi kan sende ut elektroniske brev, noe som medfører at man unngår flere dagers forsinkelse med postgang.

Personsensitiv informasjon kan ikke sendes på vanlig e-post. Pasientpost er derfor en tjeneste som krever at mottaker logger seg inn med BankID (på lik linje med f.eks nettbank eller alltinn). Når det er sendt et elektronisk brev, vil du motta en sms med informasjon om dette, hvor fremgangsmåte for innlogging er beskrevet. Det er derfor viktig at vi har riktig mobilnummer registrert.

Dersom du ikke ønsker å motta elektroniske brev, er det fint om du gir beskjed om dette. I så fall kan vi sende vanlige brev som tidligere.

Utdanningspermisjon

14. mars 2017

I forbindelse med spesialistutdanning i allmennmedisin skal Eli Pettersen ha permisjon i 1 år fra 20.3.17. Susanna Bruheim vil være vikar i denne perioden. Vi ønsker henne velkommen!

Prisliste Attester

17. november 2016

Våre priser for attester og lignende finner du under "dokumenter" (forsiden - mer - dokumenter), og som oppslag på legekontoret. Disse prisene kommer som hovedregel i tillegg til ordinær konsultasjonstakst, og dekkes ikke av frikort.

Henvisning uten time

5. juli 2016

Som hovedregel skrives henvisninger i forbindelse med en konsultasjon hos lege. Noen ganger kan det likevel være forhold som gjør at henvisning kan skrives etter f.eks forespørsel på telefon- det kan f.eks være dersom problemstillingen er tidligere kjent, og legen har gjort nødvendige undersøkelser.

Vi gjør oppmerksom på at henvisninger som skrives og sendes etter forespørsel fra pasient vil bli fakturert ihht normaltariffen, og regningen vil da sendes som en faktura dersom den ikke betales i betalingsautomaten samme dag.

Attester, sykemeldinger og lignende

5. juli 2016

Vi opplever at mange av attestene, sykemeldingene og legeerklæringene som bestilles, ikke avhentes. Det hoper seg opp med slike hos oss, og vi kommer derfor til å begynne å sende ut slike papirer i posten dersom de ikke er avhentet etter 2 uker, med mindre annet er avtalt. Det vil samtidig sendes ut faktura for arbeidet og forsendelsen, i henhold til normaltariffen. 

Betaling

20. januar 2016

Vi benytter betalingsautomat fra Melin Medical ved vårt senter. Du kan betale med kort, kontanter, eller velge å få giro.

Det er fra 1.1.16 ingen gebyr for betaling med kort eller kontanter. For giro vil Melin Medical legge til et girogebyr på 55 kr. Dersom du ikke går innom automaten samme dag som regningen blir laget, vil det automatisk sendes giro med gebyr ved midnatt.

Dersom du har fått frikort er det viktig at du opplyser om dette slik at vi får registrert det. For endel prosedyrer vil ikke frikortet dekke alle utgifter. Spør om du er i tvil, eller sjekk på automaten før du går, for å unngå at det sendes giro i ettertid.

Legevakt

19. januar 2016

Vi har legevaktfunksjon for Klæbu kommune på dagtid frem til kl 15.30. Det vil si at vi hver dag har avsatt tid til problemstillinger som haster og ikke kan vente til neste ledige time. Ta kontakt på telefon ved behov for slik time. Ved time samme dag kan du bli tilbudt time hos annen lege enn fastlegen din.

Etter kl 15.30 har vi felles legevakt med Trondheim, Malvik og Melhus. Den interkommunale legevakta holder til i akuttsenteret ved st Olavs hospital, og kontaktes på telefon 116117.

Ved problemstillinger på kveldstid som kan vente til neste dag, anbefaler vi å ta kontakt med oss på dagtid i stedet for å kontakte legevakta på kveld.

Ved akutt alvorlig sykdom eller skade - ring 113 (hele døgnet).