I forbindelse med spesialistutdanning i allmennmedisin skal Eli Pettersen ha permisjon i 1 år fra 20.3.17. Susanna Bruheim vil være vikar i denne perioden. Vi ønsker henne velkommen!