Som hovedregel skrives henvisninger i forbindelse med en konsultasjon hos lege. Noen ganger kan det likevel være forhold som gjør at henvisning kan skrives etter f.eks forespørsel på telefon- det kan f.eks være dersom problemstillingen er tidligere kjent, og legen har gjort nødvendige undersøkelser.

Vi gjør oppmerksom på at henvisninger som skrives og sendes etter forespørsel fra pasient vil bli fakturert ihht normaltariffen, og regningen vil da sendes som en faktura dersom den ikke betales i betalingsautomaten samme dag.