Alle personer i risikogrupper anbefales å ta influensavaksine og vaksine mot covid 19. Personer utenfor risikogruppene tilbys også vaksine.  Vi starter vaksinering så snart vi mottar vaksinene fra kommunen. 

Vi har foreløpig satt opp timer til vaksinering på ettermiddag tirsdag 17.10.23 og på dagtid fredag 20.10.23. Logg inn og bestill time i egen timebok for vaksinering på Helsenorge.no. Angi gjerne i tekstfelt om du ønsker begge vaksiner eller kun en av dem. Koronavaksinen har kort holdbarhet etter vi har trukket den opp, og det er derfor fint om vi vet hvem som skal ha den, slik at vi unngår å kaste vaksiner.

Vaksinen settes i overarmen. Ha på lette klær/ t-skjorte slik at det er enkelt å komme til overarmen.

Av sikkerhetsmessige hensyn må man oppholde seg på legekontoret i 20 min etter vaksinen er satt.

Risikogrupper:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko får også tilbud om vaksinene.
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Hvem skal ikke ha influensavaksinen: Personer med allergi mot egg, neomycin, formaldehyd eller oktoksinol-9. Ved febersykdom, luftveissymptomer eller akutt sykdom skal vaksinering utsettes.

Pris for influensavaksine: 300kr 

Pris for Covid-19 vaksine: Gratis!

 

Mer info om covid-19 vaksinen og influensavaksinen