Susanna Bruheim er for tiden i svangerskapspermisjon, og hun har også sagt opp sin stilling som fastlege slik at hun dessverre ikke kommer tilbake. Fra og med 10.2.23 avslutter Jarle sitt vikariat. 

Verken vi eller kommunen har så langt lyktes med å finne en erstatter for Jarle, og pasientene blir dermed stående uten fastlege på ubestemt tid frem til vi finner enten en vikar, eller en lege som ønsker å overta fastlegehjemmelen. 

Kommunen har som en midlertidig løsning inngått avtale med resterende leger på senteret om å tilby nødvendig helsehjelp til Susannas pasienter i tiden fremover. Dette vil være et noe begrenset tilbud, og du som pasient kan bli henvist til å kontakte legevakt for akutte problemstillinger dersom det ikke er kapasitet hos de øvrige leger aktuelle dag. Du skal likevel ta kontakt med oss først innenfor åpningstiden som normalt. 

Hvilken lege skal du forholde deg til i denne perioden? 

Kirsti Withbro: Pasienter født i januar - mars

Hilde Bruheim: Pasienter født i april - juni

Rahele Zarabi: Pasienter født juli - september

Eli Pettersen: Pasienter født oktober - desember

Turnuslege/Lis1: Mottar pasienter fra alle pasientlister som tilhører senteret uavhengig av fødselsmåned.