På grunn av ferieavvikling og manglende lege på senteret vil vi i sommer måtte prioritere problemstillinger ut i fra hastegrad og kapasitet. Vi har derfor tatt bort timer for nettbestilling, men ber om at du tar kontakt på melding via helsenorge eller pr telefon for å bestille time.