Susanna Bruheim har permisjon og vil tidligst være tilbake høsten 2023. Jarle Bruseth som har vært vikar de siste måneder, slutter 15.6.22. Fra 15.6 til 31.8 vil det derfor være de øvrige fastlegene på senteret som har ansvar for dr Bruheims pasienter. Ansvaret fordeles på alle leger som er tilstede til enhver tid, det vil pga ferieavvikling kunne variere hvilken lege du kommer til. I sommer er kapasiteten uansett begrenset, og problemstillinger som haster vil prioriteres foran det som kan vente. Ved ekstra stor pågang kan det være du får beskjed om å kontakte legevakt, men ta kontakt med oss først med mindre det står om liv, da kontakter du 113 som vanlig.

Ta kontakt via helsenorge eller pr telefon for å bestille time, resepter el.l.