Susanna Bruheim er for tiden i utdanningspermisjon og vil være fraværende til høsten 2023. 

Det er Trondheim kommune som har ansvar for at hennes pasienter har ett fastlegetilbud, men på grunn av generell legemangel har det vært svært vanskelig å få tak i vikar. Kommunen har ikke ønsket å gå inn med ekstra midler eller bedre betingelsene for å gjøre jobben mer attraktiv for aktuelle leger. 

Vi har derfor en lengre periode vært uten vikar, og i mars inngikk kommunen avtale med gjenværende leger om å vikariere kortvarig. 

Vi har nå vært heldige å få tak i lege Jarle Bruseth, som vil vikariere for Susanna 3 dager pr uke frem til 16.juni. Det er derfor fortsatt begrenset kapasiet, og ved fulle timebøker kan pasienter få beskjed om å henvende seg til legevakt for hjelp med problemstillinger som ikke kan vente. Det må påregnes noe økt ventetid på vanlige timer også.

Fra 16.6 har vi foreløpig ingen videre vikarløsning. Vi jobber kontinuerlig opp mot kommunen for å sikre at de finner forsvarlige løsninger.