Vi ønsker Susanna Bruheim hjertelig velkommen som ny fastlege ved legesenteret. Susanna har vært vikar ved senteret i ett år, og er nå fast ansatt med egen pasientliste. Pasienter som tidligere har hatt dr Riseth til fastlege skal nå bestille timer hos Susanna.