Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Telefonlinjer nede i dag 7. september

7. september 2023

Telia sine telefonlinjer er nede i dag, og det rammer dessverre oss! Vi må bare beklage. Send oss gjerne henvendelse via helsenorge i stedet for tlf dersom du trenger akuttime, vi kommer til å overvåke meldingsboksen  og svare fortløpende etter kl 1315 (vi har møte mellom 12 -1315). Dere kan også nå oss på epost (post@klabulegesenter.no), vi vil følge med denne også. Ps, ikke skriv sensitiv info på vanlig e-post.

Luka er betjent med vanlige torsdagsåpningstider, så det er også mulig å komme innom. 

 

Ny fastlege ansatt!

4. juli 2023

Vi har ansatt ny fastlege ved senteret! Johan Østerås starter 1.9.23 og vil ta over som fastlege for Susanna Bruheim. Alle pasienter som har Susanna Bruheim som fastlege pr i dag vil automatisk bli overført til dr Østerås fra 1.9.23 

Johan Østerås har fra tidligere 15 års erfaring som allmennlege i Åfjord. Les mer om "nylegen" i Klæbuposten:

https://www.klebuposten.no/nyheter/i/dwa3kX/ny-fastlege-er-endelig-paa-plass-jeg-tenker-a-bli-i-klaebu-frem-til-pensjonsalder

Viktig info til Susanna Bruheims pasienter

7. februar 2023

Susanna Bruheim er for tiden i svangerskapspermisjon, og hun har også sagt opp sin stilling som fastlege slik at hun dessverre ikke kommer tilbake. Fra og med 10.2.23 avslutter Jarle sitt vikariat. 

Verken vi eller kommunen har så langt lyktes med å finne en erstatter for Jarle, og pasientene blir dermed stående uten fastlege på ubestemt tid frem til vi finner enten en vikar, eller en lege som ønsker å overta fastlegehjemmelen. 

Kommunen har som en midlertidig løsning inngått avtale med resterende leger på senteret om å tilby nødvendig helsehjelp til Susannas pasienter i tiden fremover. Dette vil være et noe begrenset tilbud, og du som pasient kan bli henvist til å kontakte legevakt for akutte problemstillinger dersom det ikke er kapasitet hos de øvrige leger aktuelle dag. Du skal likevel ta kontakt med oss først innenfor åpningstiden som normalt. 

Hvilken lege skal du forholde deg til i denne perioden? 

Kirsti Withbro: Pasienter født i januar - mars

Hilde Bruheim: Pasienter født i april - juni

Rahele Zarabi: Pasienter født juli - september

Eli Pettersen: Pasienter født oktober - desember

Turnuslege/Lis1: Mottar pasienter fra alle pasientlister som tilhører senteret uavhengig av fødselsmåned.

Influensavaksinering - Drop-in!

16. desember 2022

Influensapandemien er i gang, og det haster å ta vaksine. Vi har fortsatt mange vaksiner på legekontoret, og har "drop-in" vaksinering. Kom innom i laboratoriets åpningstid og få den satt. Husk å sett av tid til 20 min observasjonstid etter vaksinen.

Ps; på morgenen mellom kl 8.30 - 10 kan det være litt kø på laboratoriet, i dette tidsrommet må du påregne noe venting. 

Laboratoriet er åpent
Mandag - onsdag: 08.30 - 11.30 og 12.30 - 14.30
Torsdag : 08.30 - 11.30 og 13.15 - 14.30
Fredag : 08.30 - 11.30

(for vaksinering åpent frem til kl 15 alle dager)

Årets influensavaksiner er kommet!

10. november 2022

Alle presoner i risikogrupper anbefales å ta influensavaksine. Helsemyndighetene frykter at årets influensapandemi kan bli noe kraftigere enn foregående år, da det pga smittevernrestriksjoner de to siste årene har vært svært lite influensa sammenlignet med normalt.

Ta kontakt for å avtale time til vaksinering! Vi kan også sette vaksinen i forbindelse med legetimer eller som "drop in" (men ved "drop in" kan du risikere noe mer venting)

Vaksinen settes i overarmen. Ha gjerne på lette klær slik at det er enkelt å komme til.

Av sikkerhetsmessige hensyn må man oppholde seg på legekontoret i 20 min etter vaksinen er satt. Det er derfor en fordel om vaksinen settes før evt legetime, slik at man slipper å sitte ekstra og vente etterpå. 

Risikogrupper:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Hvem skal ikke ha influensavaksinen: Personer med allergi mot egg, neomycin, formaldehyd eller oktoksinol-9. Ved febersykdom, luftveissymptomer eller akutt sykdom skal vaksinering utsettes.

Pris: 300kr 

I år har helsemyndighetene bestemt at alle må betale selv for vaksinen, også de som har frikort.

Vikar for Susanna Bruheim fra 12.9.22

26. august 2022

Vi er glade for å kunne meddele at Jarle Bruseth, som var vikar for S.Bruheim i vår, kommer tilbake som vikar fra 12.9.22. 

Ta kontakt pr telefon eller melding på helsenorge for å bestille time. 

Timebestilling i sommer

10. juni 2022

På grunn av ferieavvikling og manglende lege på senteret vil vi i sommer måtte prioritere problemstillinger ut i fra hastegrad og kapasitet. Vi har derfor tatt bort timer for nettbestilling, men ber om at du tar kontakt på melding via helsenorge eller pr telefon for å bestille time. 

Vikarsituasjon Susanna Bruheim

10. juni 2022

Susanna Bruheim har permisjon og vil tidligst være tilbake høsten 2023. Jarle Bruseth som har vært vikar de siste måneder, slutter 15.6.22. Fra 15.6 til 31.8 vil det derfor være de øvrige fastlegene på senteret som har ansvar for dr Bruheims pasienter. Ansvaret fordeles på alle leger som er tilstede til enhver tid, det vil pga ferieavvikling kunne variere hvilken lege du kommer til. I sommer er kapasiteten uansett begrenset, og problemstillinger som haster vil prioriteres foran det som kan vente. Ved ekstra stor pågang kan det være du får beskjed om å kontakte legevakt, men ta kontakt med oss først med mindre det står om liv, da kontakter du 113 som vanlig.

Ta kontakt via helsenorge eller pr telefon for å bestille time, resepter el.l. 

Influensavaksinering 2021

11. oktober 2021

Årets influensavaksiner er kommet (25.10.21)! Også i år har helsemyndighetene bestemt at personer i risikogruppene får vaksinen til kr 50, for de som har frikort er den gratis (gjelder kun på legekontoret, ikke på apotek). Personer som ikke er i risikogruppe kan få resept på vaksine og få satt den på legekontoret. Se definisjon av risikogruppe nedenfor.

Ta kontakt for å avtale time til vaksinering! 

Vaksinen settes i overarmen. Ha gjerne på lette klær slik at det er enkelt å komme til.

Av sikkerhetsmessige hensyn må man oppholde seg på legekontoret i 20 min etter vaksinen er satt. Det er derfor en fordel om vaksinen settes før evt legetime, slik at man slipper å sitte ekstra og vente etterpå. 

Risikogrupper:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Hvem skal ikke ha influensavaksinen: Personer med allergi mot egg, neomycin, formaldehyd eller oktoksinol-9. Ved febersykdom, luftveissymptomer eller akutt sykdom skal vaksinering utsettes.

Pris: Personer i risikogruppe betaler kr 50,- for vaksinering. Dersom du har frikort er vaksineringen gratis. 

Sommerferie 2021

23. juni 2021

Fra og med uke 25 til uke 32 har vi noe redusert drift pga ferieavvikling. Vi har åpent hele sommeren, men man kan i større grad oppleve å komme til annen lege enn sin fastlege.

Laboratoriet åpner kl 9 i uke 27-32

Vi oppfordrer til å vente med henvendelser som ikke haster til etter sommeren (typisk helsekontroller, fornye faste resepter som man enda har nok av osv).  

Veiledning til bruk av helsenorge

22. februar 2021

Vi mottar av og til meldig om at enkelte har problem med å bruke helsenorge for å komme i kontakt med oss. Dette skyldes ofte at du ikke har valgt "full tilgang" i profilen din. 

Logg inn i helsenorge, og trykk på navnet ditt øverst til høyre. Du får da opp personverninnstillinger. Under "velg hvilke tjenester du vil bruke" skal du ha samtykket til "full". Hvis det står "basis" eller "basis+" må du endre samtykke til "full". Da vil du få opp alle funksjonene for kontakt med legekontoret på forsiden neste gang du logger inn. 

Under er en video fra helsenorge her med veiledning til bruk av tjenestene.

Veiledning til bruk av helsenorge.no

Vi oppfordrer alle til å logge inn på helsenorge.no og ta det i bruk. 

Kontakt oss via helsenorge.no

3. desember 2020

Vi tilbyr nå følgende tjenester via helsenorge.no (se lenke)

1) Bestill time

Du vil enkelt kunne få en time som passer, og bestillingen skal kunne gjøres når det passer deg. I tillegg skal du kunne se dine bestilte timer og avbestille disse.

OBS: Ved bestilling av videokonsultasjon vil legen som hovedregel ringe deg på telefon i første omgang. Man avklarer da om det er ønskelig med telefonkonsultasjon eller videokonsultasjon.

2) Forny resept

Du kan sende en melding til fastlegen din og be om å få fornyet resept på dine faste legemidler, medisinsk utstyr og annet som forskrives på resept. Reseptfornyelse gjøres fortløpende, men kan ta opp til 5 dager i perioder. Ikke vent til du tar siste tabletten med å bestille ny resept. Husk også at det ofte er på tide med en legekontroll når man begynner å gå tom for medisin som fornyes 1 gang pr år. 

3) Start e-konsultasjon

E-konsultasjon er en legetime som gjennomføres via nettet ved hjelp av lyd, video eller tekst-samtale. Du betaler vanlig egenandel og fakturagebyr for denne tjenesten. Du kan bare bruke denne tjenesten når det ikke krever fysisk oppmøte. Tjenesten skal ikke brukes til øyeblikkelig hjelp og akuttsituasjoner.

4) Kontakt legekontoret

Denne tjenesten kan brukes til administrative spørsmål, som ferieavvikling og adkomst. Spørsmålene via denne tjenesten vil normalt besvares av resepsjonen på legekontoret. Du kan ikke få helsehjelp via denne tjenesten.

BETALING - nytt system

3. desember 2020

Betaling for lab og legetimer gjøres nå pr telefon. Etter timen sendes det ut en sms, her følger du en lenke til betaling. Du får da muligheten å betale med vipps, kort eller faktura. Om du velger faktura tilkommer det et gebyr på 70kr. Øvrige alternativer er gratis.

Dersom betaling via mobil ikke er gjennomført innen 48 t etter du mottok sms vil det automatisk sendes ut faktura.

Betalingsautomaten er ikke lenger i bruk.

INFLUENSAVAKSINERING 2020

22. oktober 2020

Årets influensavaksiner er ankommet! I år har helsemyndighetene bestemt at kun personer i risikogrupper skal vaksineres før 1. desember. Se definisjon av risikogruppe nedenfor.

Vaksinen settes:

* På laboratoriet til avtalt tidspunkt, eller

* I forbindelse med legetime, enten på laboratoriet like før timen eller inne hos legen.

Vaksinen settes i overarmen. Ha gjerne på lette klær slik at det er enkelt å komme til.

Av sikkerhetsmessige hensyn må man oppholde seg på legekontoret i 20 min etter vaksinen er satt. Det er derfor en fordel om vaksinen settes før evt legetime, slik at man slipper å sitte ekstra og vente etterpå. På grunn av smittevern har vi ikke mulighet for "drop-in" vaksinering.

Risikogrupper:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Hvem skal ikke ha influensavaksinen: Personer med allergi mot egg, neomycin, formaldehyd eller oktoksinol-9. Ved febersykdom, luftveissymptomer eller akutt sykdom skal vaksinering utsettes.

Pris: Personer i risikogruppe betaler kr 50,- for vaksinering. Dersom du har frikort er vaksineringen gratis.

Allergimedisin på blå resept

29. juni 2020

For å få allergimedisiner på blå resept, skal allergien være diagnostisert ved objektive allergitester eller ved hjelp av sykdomshistorie og kliniske funn. Alle som har behov for allergimedisiner i mer enn tre måneder i året, kan få allergimedisiner på blå resept.

Har man behov for behandling i mindre enn 3 måneder pr år kan man få hvit resept på de samme allergimedisinene.

Testing av Covid-19

3. mai 2020

For pasienter bosatt i Trondheim kommune kan man kontakte testklinikken direkte på telefon 90509052.

Se også kommunens nettsider for informasjon.

Ved luftveissymptomer som medfører behov for legeundersøkelse - ta kontakt med fastlege pr telefon, så organiserer vi time på luftveispoliklinikken dersom behov.

Gravide

21. februar 2020

Gravide skal alltid innom laboratoriet før legetime for levering av urinprøve, blodtrykk og vekt. Meld deg i luka ved ankomst!

Prisliste Attester

17. november 2016

Våre priser for attester og lignende finner du under "dokumenter" (forsiden - mer - dokumenter), og som oppslag på legekontoret. Disse prisene kommer som hovedregel i tillegg til ordinær konsultasjonstakst, og dekkes ikke av frikort.

Henvisning kun på time

5. juli 2016

Som hovedregel skrives henvisninger i forbindelse med en konsultasjon hos lege. Legen må gjøre nødvendig undersøkelse for at en henvising skal skrives.

Vi gjør oppmerksom på at henvisninger som skrives og sendes etter forespørsel fra pasient vil bli fakturert ihht normaltariffen, og regningen vil da sendes som en faktura dersom den ikke betales i betalingsautomaten samme dag.

Attester og lignende

5. juli 2016

Vi opplever at mange av attestene og legeerklæringene som bestilles, ikke avhentes. Det hoper seg opp med slike hos oss, og vi kommer derfor til å begynne å sende ut slike papirer i posten dersom de ikke er avhentet etter 2 uker, med mindre annet er avtalt. Det vil samtidig sendes ut faktura for arbeidet og forsendelsen, i henhold til normaltariffen. 

Legevakt

19. januar 2016

Vi har legevaktfunksjon for egne listepasienter på dagtid frem til kl 15.00. Det vil si at vi hver dag har avsatt tid til problemstillinger som haster og ikke kan vente til neste ledige time. Ta kontakt på telefon ved behov for slik time. Ved time samme dag kan du bli tilbudt time hos annen lege enn fastlegen din.

Etter kl 15.00 kontaktes interkommunal legevakt på telefon 116117. Adresse: Mauritz Hansens gate 4, 7030 Trondheim.

Pasienter uten fastlege eller besøkende med fastlege annet sted i landet benytter legevakta hele døgnet. 

Ved problemstillinger på kveldstid som kan vente til neste dag, anbefaler vi å ta kontakt med oss på dagtid i stedet for å kontakte legevakta på kveld.

Ved akutt alvorlig sykdom eller skade - ring 113 (hele døgnet).